Het kenniscentrum Artificiële Intelligentie is betrokken in diverse projecten.

AISIBOCO – Artificiële Intelligentie op Single Board Computers

Dit project gaat oplossingen uitwerken die door Vlaamse kmo’s (hardware- en sensorontwikkelaars, technologische integratoren, softwareproducenten en bedrijven die ICT-diensten leveren) kunnen gebruikt worden om de stroom aan informatie, die vanuit toestellen en sensoren naar het internet verstuurd wordt voor opslag en verwerking, lokaal uit te voeren mét toepassen van AI, om zo de nadelen van een centrale verwerking weg te nemen.  In samenwerking met KULeuven en Odisee Gent.

Driving collective data governance through smart engagement platforms

De huidige stand van de technologie laat toe massaal veel data te generen op korte tijd. Dit brengt problemen met zich mee: deze data moeten ergens opgeslagen worden op een toegankelijke en geordende manier. Hiervoor zijn zogenaamde data governance platforms ontwikkeld, die de data veilig, gestructureerd en op de correcte manier opslaan en beheren.  Het op gebruiksvriendelijke wijze bevragen van deze platforms, het stockeren en nadien terugvinden van de data onder de juiste noemer, blijft echter een uitdaging.

In dit project van VUB, Collibra en de Erasmushogeschool onderzoeken we hoe we d.m.v. artificiële intelligentie dit platform gestructureerder kunnen invullen en raadplegen en het tegelijk intuïtiever en interactiever bedienbaar maken.  Beide kunnen gerealiseerd worden door gebruik te maken van Systems of Engagement, zoals bv. Slack en Confluence: langs zulke kanalen kan immers informatie over de data worden uitgewisseld tussen werknemers onderling of met een chatbot die toegang heeft tot de data.  Bovendien zal het ontwikkelde systeem ook suggesties formuleren over de nog te ondernemen acties (bv. data doorsturen naar een derde of nog ergens anders opslaan) en deze meteen ook uitvoeren.  Tenslotte zal het systeem ook de ingevoerde data analyseren en zelf potentieel nuttige trends ervan communiceren naar de werknemer toe, zodat deze optimaal kan werken.

Artificiële Intelligentie: ethiek en security

Binnen het kader van human-focused AI en IoT focust het kenniscentrum op de veiligheids- en ethische kwesties die de nieuwe technologieën met zich meebrengen. AI en IoT kunnen door gebrekkige implementatie onbedoeld onveilig of schadelijk zijn voor de mens.

Welke valkuilen moeten we vermijden, waarop moeten we letten bij het bouwen van AI en IoT oplossingen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gebruiker begrijpt waarom het systeem een bepaalde beslissing neemt? In volgende publicaties worden deze vragen besproken.

Publicatie over artificiële intelligentie en security

Publication about artificial intelligence and security

Publicatie over artificiële intelligentie en ethiek

©2023 Mobile & Wearables // Kenniscentrum // ERASMUSHOGESCHOOL Brussel

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account